Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Tjänster i
världsklass

Våra tjänster

Genom att kombinera våra projektledares breda kunskaper och våra tekniska spetskompetenser gör det oss både effektiva och leveranssäkra.

Vi kan hjälpa dig med

Våra konsulter analyserar ert behov av och ledsagar genom processer och lösningar för att säkerställa den bästa leveransen för varje unikt uppdrag. Bland våra tjänster erbjuder vi:

Faser i vår byggprocess

I tidiga skeden för ett projekt börjar man ofta med en förstudie för att analysera och utreda olika alternativ för projektet. Med resultaten från förstudien kan man sedan fatta ett välgrundat beslut för hur projektet ska utformas efter förutsättningarna som finns.
Efter förstudien påbörjas programskedet. Under programskedet förbereds handlingar för projektet där de grundläggande besluten fattas som till exempel om byggnadens storlek, teknisk standard och övergripande utformning. Programhandlingarna blir en sammanfattning av förutsättningarna för projektet och utgör underlaget för beslut om fortsatt arbete med projektet. Utefter systemhandlingarna fortsätter detaljarbetet för att leda fram till bygghandlingar.

Några av personerna du kanske träffar i projekten

Thomas Eriksson

Peter Åhlin

Dennis Klingmark

Kontakta oss för mer information

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.