Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Design

Design

Vi är experter inom arkitektur, belysning och landskapsarkitektur. Våra konsulter inom dessa områden har erfarenheten, nytänkandet och kunskapen för att ge er den tjänsten ni behöver. Vi arbetar alltid under konceptet att design och funktion går hand i hand och arbetar alltid med god design som alltid är funktionell.

Arkitektur

Vi  målar upp och renderar bilder som speglar era krav på funktioner samtidigt som människan som ska nyttja och arbeta i rummet får ta stor plats. Det är viktigt att stilen och kulturen syns i ytorna oavsett om det är ett kontor eller ett datacenter som ska byggas. På samma sätt är det viktigt att rummet passar både för rummets funktion såväl som för arbeten som ska utföras i rummet.

Ljusdesign

Vi skapar belysningsmiljöer som är funktionella och estetiskt tilltalande. Vi är vana att ha budget och kontroll på allt från program till utförande. Varje ljuslösning har sina egna olika förutsättningar men vår intention är att alltid få till det där lilla extra inom ramarna. Ljuset ska vara för människan som brukar rummet och ljusdesignen ska anpassas efter vilket typ av utrymme det är och vad för arbeten som ska utföras på platsen. Trivsel och miljö såväl som funktion är med och styr utformningen av behovet av belysning.

Landskapsarkitektur

Vi gestaltar och skapar härliga utomhusmiljöer och grönområden. Genom att skapa och utveckla bra grönområden skapar vi en harmoni mellan inom- och utomhusområden. Genom att lägga fokus på gårdar, gator och parker kan utomhusmiljön bli ett rum utanför rummet och en förlängning  av inomhusmiljöns funktion och kultur och samtidigt ge området ett skydd från buller, skyfall och klimatrelaterad problematik.