Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Vi är
Fidell

En hållbar framtid, för alla!

På Fidell utgår vi från nyttan i samhället. För oss är det viktigt att vara med och skapa en hållbar framtid för alla. Därför fokuserar vi på att jobba med datacenter, samhällsbyggnader och fastighetsutveckling. Vi bygger ut den tekniska infrastrukturen genom 5G och datahallsindustri för att säkra upp framtidens kommunikation. Vi jobbar med teknisk upprustning av samhällslokaler för att skapa driftsäkra och moderna byggnader inom sjukvården, skolor och polislokaler. Vi är med och utvecklar befintliga fastigheter genom förnyelse, utveckling och anpassning till hyresgäster såväl som modernisering av både befintliga och nya fastigheter.

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgår ifrån orden engagerade, lojala, modiga och omtänksamma eller Elmo som vi förkortar det. Elmo ska genomsyra allt vi gör både på kontoret och i projekt. Vi engagerar oss i vårt arbete och våra medarbetare. Vi är lojala mot våra kunder och kollegor. Vi är omtänksamma för både människors och miljöns skull. Vi är modiga som vågar testa nya saker och ständigt utvecklas. Vi är ELMO helt enkelt.

Vår historia

I ett kök i Sollentuna 2013 föddes en idé om ett nytt företag. Tanken var att möta marknaden med projektledningstjänster som särskilt fokuserade på installation. Ett första kontor etablerades i en etta på Odenplan med plats för tre medarbetare, det var allt som behövdes 2014. Verksamheten växte och det fanns både uppdrag att fylla och personer som ville jobba på Fidell så snart växte Fidell till att bli tio personer och flytta till ett större kontor med plats för fler. Med fler personer kom även fler tjänster så som digitalisering, BAS-P och BAS-U, BIM- och CAD-samordning, projektering, överlämning och driftsättning. Idag jobbar Fidell brett med installationskunnande inom alla områden från VVS, styr, el och tele. Vi jobbar inom alla typer av fastigheter och anläggningar men är framförallt verksamma inom samhällsbyggnader som sjukhus och datacenter.

Vi stöttar

Vi tycker det är viktigt att vara med och påverka framtiden till det bättre. Därför stödjer vi cancerforskningen i deras viktiga arbete med forskning som räddar liv.  Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Pengarna används inom olika typer av forskning och på olika cancerformer.

 

Kreditbetyg

AAA-modellen baseras på kvalitetsdata.

Några av våra medarbetare

Fredrik Doverot

Ebba Landén Helmbold

Robert Älmeros