Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

KMA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet är viktiga att upprätthålla inom ett projekt. Vi tar detta på största allvar och ser gärna till att kvalitetsarbetet förbereds och kontrolleras och att miljöval görs i alltifrån leveranser till materialval. Arbetsmiljö är en hjärtefråga och vi ser det som en självklarhet att ingen ska skada sig på jobbet. Vår utgångspunkt för en säker arbetsplats är en arbetsmiljöplan med fokus på efterlevnad av säkerhetsregler och rutiner. Vi har stor erfarenhet av rollen som BAS-U och samordnar allt arbete kopplat till säkerhet och arbetsmiljö och ansvarar för tillhörande dokumentation. Säkerheten är en viktig del i att se till att rätt personer kommer in på rätt platser men även att utrymningsplaner är uppdaterade och att brandsäkerheten håller rätt nivå.

BAS U

Rollen som Bas-U utgår från att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen där målet är att ingen ska skada sig. Kontinuerliga skyddsronder som protokollförs och en aktuell och uppdaterad arbetsmiljöplan med fokus på efterlevnad av säkerhetsregler och rutiner är vår utgångspunkt för en säker arbetsplats. Fidell samordnar allt arbete kopplat till säkerhet och arbetsmiljö och ansvarar för tillhörande dokumentation.

Vi kombinerar gärna rollen som Bas-U med ansvar för logistiken. På det sättet kan samordningen mellan leveranser, byggstäd, transporter och hantering av avfall skötas på ett säkert och effektivt sätt medan byggnationen fortlöper utan avbrott.

Fidell har alltid som mål att få projektets framdrift att ske så friktionsfritt som möjligt, därför kan vi även vara behjälpliga med administrativa uppgifter kopplade till arbetsmiljö så som inskrivningar, hantering av elektronisk personalliggare, nycklar, passerkort och andra vanligt förekommande administrationsuppgifter inom byggnationsprojekt.

Uppdrag