Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Nöjda kunder

på riktigt

Bromma Blocks

Projekteringsledning för utveckling av Bromma Blocks.

Campus Albano

Projekteringsledning för nya Campus Albano.

Chokladfabriken

Modernisering av Chokladfabriken i Sundbyberg.

Datacenter Alfa

Stöd i affärsupphandling vid uppköp av datacenter.

Datacenter Beta

BAS-U i teknisk upprustning av datacenter i befintlig lokal.

Datacenter Charlie

Installation av ny reservkraftsgenerator.

Tydliga målbilder är viktigt för att nå lyckade projekt Daniel Eriksson, VD, Fidell

Några av våra tjänster

Kontakta oss för mer information