Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Campus Albano

  • 1000 studentbostäder
  • Cirka 65 000 kvm universitetslokaler
  • Hyresgäster Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan

    Om projektet

    I ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Skanska har Fidell varit med som projekteringschef för nya Camus Albano. Uppdraget innefattade att driva projektering av bygghandlingar för tre fastigheter med flertalet projekteringsledare. Fidell kom in i uppdraget samtidigt som produktionen var i full gång.

    Aktörer i projektet är Akademiska Hus, Svenska Bostäder, Stockholms Stad och Trafikverket. Uppdragets verksamheter innefattar utbildning, forskning, service samt student- och forskarbostäder. Hyresgäster är både Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Första inflytt sker våren 2021.