Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Vi får fastigheter att fungera

- på riktigt

Fastighetskons­ulter med personligheter i världsklass

Vi är ett tekniskt konsultbolag med projektledare och installationsledare i Stockholm som är specialiserade på fastigheter och industrier. Vi leder processer med lösningar och system som får byggnader att fungera – på riktigt!

Våra fastighetskonsulter kan med sin tekniska expertis och projektledning erbjuda installationer för fastigheter, anläggningar och industrier. Vi ser till att ta projekten hela vägen enligt plan och bidrar till att säkerställa långsiktiga och stabila investeringar för varje enskilt uppdrag. Vår mission är att genom vårt breda installationskunnande stötta och lösa våra kunders utmaningar vid utveckling och nyetablering av fastigheter, anläggningar och industrier. Vårt mål är att bidra till långsiktiga och stabila investeringar för varje enskilt uppdrag utifrån dess unika förutsättningar.

God jul och gott nytt år

Vi vill tacka alla våra samarbetspartners, kunder och vänner för det gångna året och önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi stödjer Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler ska överleva.

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar Cancerfonden den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. De får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Vi vill hjälpa till att bidra till att föra forskningen framåt – tillsammans besegrar vi cancer!

 

Installations­specialister i varje segment

På Fidell utgår vi från nyttan i samhället. För oss är det viktigt att vara med och skapa en hållbar framtid för alla. Därför fokuserar vi på att jobba med datacenter, samhällsbyggnader och fastighetsutveckling. Vi bygger ut den tekniska infrastrukturen genom 5G och datahallsindustri för att säkra upp framtidens kommunikation. Vi jobbar med teknisk upprustning av samhällslokaler för att skapa driftsäkra och moderna byggnader inom sjukvården, skolor och polislokaler. Vi är med och utvecklar befintliga fastigheter genom förnyelse, utveckling och anpassning till hyresgäster såväl som modernisering av både befintliga och nya fastigheter.

Tjänster vi erbjuder

Vi erbjuder tjänster inom projektstyrning, rådgivning, drift och förvaltning, KMA och digitalisering.

Uppdrag i världsklass

Vi har erfarenhet av många olika typer av uppdrag, inom alla olika faser i ett projekt. Vi utgår ofta från samhällsnyttan i våra uppdrag genom att göra tekniska upprustningar av samhällsbyggnader, är med och utvecklar framtidens nät och reservkraft i datacenter och utvecklar fastigheter i allt från nybyggnationer till hyresgästanpassningar.

Vi är Fidell

Emelie Löfquist

Per Wallström

Viktoria Panayi

Se mer av vad vi gör på Instagram