Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Projektstyrning

Projektstyrning

Vi har mångårig erfarenhet av projektstyrning och har haft roller inom allt ifrån projektledning, installationsledning, projekteringsledning, byggledning och installationssamordning. Fidell jobbar med engagemang och driv efter ert projekts förutsättningar och ramar för att leverera den bästa projektstyrningen som ni behöver för att ert projekt ska lyckas. Vi jobbar med projektstyrning i alla faser av ett projekt, från tidiga idéer till överlämning och drift.

Aktivering fastighet

Rätt från början finns inte, det handlar om kontinuerlig samordning mellan individer. Vi pratar tidplanering! En tidplan kan liknas vid en berättelse som beskriver när saker och ting händer och hur aktiviteter är beroende till varandra. Att ha en plan är bra men att arbeta med planering är ett måste! Tidplanering handlar om kontinuerlig samordning av individer i olika mötesforum, mer specifikt handlar det om att samordna kompetens för att lösa problem. Det kan exempelvis göras i lokala teknikforum mellan installationssamordnare och leverantörer och i globala statusforum mellan projektledare och primära intressenter. Till lokala forum trattar man specifika frågor och problem som kan lösas med den kompetensen som individerna tillsammans innehar. Vi har metoderna och drivet för att hjälpa er med detta.

Är projekt en lämplig organisationsform för att driva utvecklingsarbete eller kan arbetet fördelas inom den befintliga driftorganisationen? När utvecklingsarbetet exempelvis handlar om att transformera en byggnad till ett sjukhus, så kallat aktivering av sjukhus, tror vi det görs bäst i projektform. Det finns olika strategier för att leda utvecklingsprojekt, skapandet av lokala och globala problemlösningsforum, där ett globalt forum säkerställer dialogen mellan organisationer och minskar därmed mellanrummet, så att inget “faller mellan stolarna”.

Evan Alsaleem, Fidell

Uppdrag