Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Digitalisering

Digitalisering

Samhället går mot ett allt mer digitaliserat förhållningssätt till dokumentation. Det finns många olika digitala verktyg för dokumentation, ritningar och drift- och underhållsdokumentation. På Fidell jobbar vi med flera digitala verktyg och kan hjälpa er med teknisk dokumentation, IT-samordning, CAD-samordning, BIM och 3D-modellering bland annat. Vi hjälper er att driva projekt digitala från start till slut. Behöver ni uppdatera era fysiska dokumentarkiv till ett digitalt arkiv eller hjälp med systemintegration kan vi även hjälpa er med det.

A-ritning och 3D-modellering

Fidell erbjuder tjänster inom gestaltning, visualisering och 3D-modellering för flera discipliner. Det betyder att vi kan rita upp 3D-renderingar istället för klassiska 2D-ritningar där det kan vara svårt att få en helhetsbild av hur det kommer se ut. Med 3D-ritningen kan vi även visa inredning, omgivning och funktioner på ett mer överskådligt sätt, allt ifrån platsbyggda möbler till tekniska installationer som sticker ut från vägg eller tak och landskapsförhållanden. Genom att kunna visa detta på ett mer visuellt pedagogiskt sätt kommer ni kunna spara både tid och pengar. Tanken är att funktion, flöde och teknik ska samverka med människan och genom att testa detta via ritningarna ger det en större förståelse för hur allt kommer samspela tidigt i projektet.

Fidell kan hjälpa er ta fram en ritning där plats för människan kan skapas i en illustrativ och tekniskt riktig modell över miljöer. Designarbetet kan användas i såväl hyresgästanpassningar som i datacenter för att miljöerna ska vara tilltalande vid visning av lokalerna för kunder med snygga uppställningar och installationer som är både synliga och dolda i en noga övervägd balans.

Grunden för att skapa bra förutsättningar för ett lyckat projekt är en noggrann förstudie, där kan vi på Fidell visa hur teknik och funktioner samspelar med människan. Genom att skapa dagvattenledningar och klimatanpassningar tidigt så kan man skydda fastigheterna vid exempelvis skyfall vilket sparar er både risk för skada och ekonomiska förluster. För oss är det viktigt att både funktionerna som ni efterfrågar efterlevs såväl som att mjukare värden av hur rummet uppfattas och upplevs för de personer som ska jobba i miljöerna.

Arkitektur, belysningsdesign och landskapsarkitektur

Vi är experter inom arkitektur, belysning och landskapsarkitektur. Vår arkitekt målar upp och renderar bilder som speglar era krav på funktioner samtidigt som människan som ska nyttja och arbeta i rummet får ta stor plats. Det är viktigt att stilen och kulturen syns i ytorna oavsett om det är ett kontor eller ett datacenter som ska byggas. På samma sätt är det viktigt att rummet passar både för rummets funktion såväl som för arbeten som ska utföras i rummet.

Vår ljusdesigner skapar belysningsmiljöer som är funktionella och estetiskt tilltalande. Vi är vana att ha budget och kontroll på allt från program till utförande. Varje ljuslösning har sina egna olika förutsättningar men vår intention är att alltid få till det där lilla extra inom ramarna. Ljuset ska vara för människan som brukar rummet och ljusdesignen ska anpassas efter vilket typ av utrymme det är och vad för arbeten som ska utföras på platsen. Trivsel och miljö såväl som funktion är med och styr utformningen av behovet av belysning.

Vår landskapsarkitekt gestaltar och skapar härliga utomhusmiljöer och grönområden. Genom att skapa och utveckla bra grönområden skapar vi en harmoni mellan inom- och utomhusområden. Genom att lägga fokus på gårdar, gator och parker kan utomhusmiljön bli ett rum utanför rummet och en förlängning  av inomhusmiljöns funktion och kultur och samtidigt ge området ett skydd från buller, skyfall och klimatrelaterad problematik.