Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Drift och förvaltning

Drift och förvaltning

För oss är det viktigt att fastigheter tas väl om hand. Därför värnar vi om att drift och förvaltning fungerar bra. Vi hjälper er med förvaltning av system, drift av fastighet, flytt vid systembyte, planering av underhåll och överlämning från projekt till driftorganisation.  När ett projekt avslutas ska även drift- och förvaltningsorganisationen få all sin dokumentation och starta upp fastigheten. I den kritiska fasen finns det ofta mycket som önskas från båda parter. På Fidell kan vi hjälpa er göra övergången sömlös och problemfri för både projekt- och driftorganisation. Som förvaltningsstöd bidrar vi med allt som krävs för att ge er fastighet den omsorg den behöver.

Uppdrag

Sömlösa övergångar från byggnation till drift

I slutfasen av en byggnation är det mycket intensivt då allt ska knytas ihop. Samtidigt som projektet ska avslutas ska även drift- och förvaltningsorganisationen få all sin dokumentation och starta upp fastigheten. I den kritiska fasen finns det ofta mycket som önskas från båda parter. På Fidell kan vi hjälpa er göra övergången sömlös och problemfri för både projekt- och driftorganisation.

Uppstart drift- och förvaltning

Projektet är i slutfasen där allt ska göras klart. På ena sidan springer alla i projektorganisationen åt varsitt håll för att hinna med inför kommande slutbesiktning och överlämning. På andra sidan står en förväntansfull drift- och förvaltningsorganisation som vill börja jobba med sin nya fastighet. Dessutom står hyresgästen och otåligt knackar på dörren. Med erfarenhet från projektledning och gedigen kunskap och förståelse för drift och förvaltning kan vi hjälpa er att samordna, ta emot och aktivera drift- och förvaltningsorganisationen. Det är många processer och aktiviteter som ska hanteras. Vi har verktygen och drivet för att hjälpa er med detta.

Projektledaren väntar ivrigt på att få klartecken och avprickade besiktningsprotokoll. Byggledaren hanterar kritiska och brådskande byggtekniska åtgärder. Kontrollansvarige samlar in dokument, intyg och avprickade egenkontroller. Installationssamordnaren hjälper entreprenören att samprova installationer och färdigställa de tekniska delarna i projektet. Beställaren och/eller dess drift- och förvaltningsorganisation väntar på att få ta emot all dokumentation och driftsätta deras nya förvaltningsobjekt. Mallar ska upprättas och installationer ska underhållas. Det går undan i slutskedet och samtidigt står hyresgästen och knackar på dörren.

Det här är inte alltför ovanligt scenario när byggprojektet närmar sig sitt slut. Låter det krångligt? Det behöver det inte vara. Vi hjälper er att strukturera och kvalitetssäkra alla kritiska moment.

Fredrik Nodemar, Fidell