Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Drift och förvaltning

Drift och förvaltning

För oss är det viktigt att fastigheter tas väl om hand. Därför värnar vi om att drift och förvaltning fungerar bra. Vi hjälpa er med förvaltning av system, drift av fastighet, flytt vid systembyte och planering av underhåll. Som förvaltningsstöd bidrar vi med allt som krävs för att ge er fastighet den omsorg den behöver.