Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Sabbatsbergs sjukhus

 • Projektering
 • Tekniskt stöd
 • Brand- och utrymningslarm

  Om projektet

  I det här projektet har Fidell haft en roll som teknikstöd vid projektering av nytt brand- och utrymningslarm inom Sabbatsbergs sjukhus och byggnad 06-09 samt 46 och 48. Fidell har i detta projekt organiserat  projekteringsmöten samt haft en löpande dialog med projektörer gällande utförande och kravställning, detta för att säkerställa kvalitet i ett tidigt skede.

  Projektfakta

  Plats: Sabbatsberg
  Omfattning: 69 000 kvm BTA
  Varaktighet: 2018
  Projektering

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04