Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset Förlossningen

 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Modernisering

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  För att möta ett utökat förlossningsmål med 8000 förlossningar per år påbörjades det här projektet. Behovet var 14 förlossningsrum och en omfördelning av eftervårdsplatser.

  Fidells roll var att stötta Locums projektledare med projekteringsledning och byggledning. Förlossningsrum och barnakutrum utrustades med medicinska gaser, patient- och akutlarm och övervakningsmonitorer. Arbetet krävde nära kontakt med slutkund för att kunna fatta snabba beslut samt anpassa störande arbete under produktionen.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: 16 kvm matavfallskvarn och kärldiskmaskin
  Varaktighet: 2018
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04