Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

FMV

 • Tekniska system
 • Projektledning
 • Dokumentation

  Om projektet

  Fidell har i uppdrag att i samverkan med FMV, Fortifikationsverket och Försvarsmakten genomföra projektering av tekniska system i de byggnader som avses byggas nationellt. I uppdraget som underkonsult levererar Fidell konsulttjänster för tekniska system och handlingar inför FMVs kommande upphandlingar. Uppdragen omfattar förstudier, projekteringsledning, byggprojektledning samt upprättande av handlingar åt FMV i samverkan med brukare från Försvarsmakten och projektledare från Fortifikationsverket.

  Projektfakta

  Plats: Sverige
  Omfattning: Tekniska system i byggnader
  Varaktighet: 2016-
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04