Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Kv Jakob Mindre 11

 • TDD – Teknisk Due diligence
 • Utredning och rådgivning
 • Projekteringsledning
 • Installationsledning
 • Projektkoordination – Ansvarig Projektledare
 • Aktivering

  Bakgrund

  Fidell har under en längre tid (totalt 4 års förtroende) haft förmånen att arbeta med kunden gällande projektet Kv Jakob Mindre 11 med deras tekniska lokalfrågor. Utmaningen har varit att expandera verksamhetslokalen i takt med bolagets tillväxt. Global kravställning har fungerat som lägsta nivå och lokala förutsättningar och regler har varit styrande. Projektet har kallats Boomerang tidigare då det inkluderat både evakuering och återflytt/nyetablering av lokal för verksamheten.

  FAS 1

  Såsom ett tekniskt stöd till CBRE, genomfördes lokalsök och utredning för att hitta adressen att möta framtiden från. Uppdraget startade 2019 med Teknisk due diligence – TDD, där Fidell utvärderade olika fastighetsägares lokaler mot verksamhetens tekniska krav där Fidell bidrog med rådgivning samt att presentera olika alternativ. Slutligen valdes en lokal från befintlig hyresvärd som genom omfattande renovering ämnade ge hyresgästen en ny upplevelse i fastigheten. Med bakgrund av hyresgästens omfattande åtagande i projektet beslutades om en egen projektledningsorganisation där Fidell får fortsatt förtroende.

  Baserat på beslutad budget för projektet (+100 miljoner), valdes Fidell som totalansvarig projektledare. Då fastigheten skulle genomgå en omfattande upprustning behövde verksamheten flyttas till en evakueringslokal på. Den nyrenoverade fastigheten Boken 6 blev evakueringslokal.

   

  FAS 2

  Teknisk förberedelse och aktivering i interimslokalerna på Kungsgatan påbörjades. Under hyresgästanpassningen inreddes IT-tekniska utrymmen. Säkerhetssystem och mötesteknik installerades för senare driftsättning för verksamheten.

  FAS 3

  Parallellt med evakueringen påbörjades FAS 3, Projektering av tekniska system (HG), upphandling och kontraktsskrivning med leverantörer/entreprenörer. Hyresgäst valt att själva utföra ljussättningen och styrning av ljus i verksamhetsytorna. På detta vis kunde man själva driva hur upplevelsen och styrningen integrerar mot verksamheten. På klassiskt USA-manér designas en fullt redundant IT-lösning med server- och IT/AV-teknikrum med batteribackup (UPS) för de moderna systemstöden som designas för mötesverksamheten. LED-väggar är också en del av den nya upplevelsen. Även säkerhet och inredning är entreprenader som Fidell projekteringsleder.

  FAS 4

  Ett omfattande ROT-projekt av en kulturminnesmärkt byggnad som bjuder på överraskningar. Samtliga inblandades lösningsvilja och flexibilitet har varit avgörande för att slutligen nå en färdig lokal. Fastighetsägaren har bjudit in hyresgästen i byggproduktionen i FAS 4 och Fidell har haft byggledning på plats för att ligga så nära byggets framfart som möjligtSom projektledare och installationsledare har Fidell projektkoordinerat och företrätt hyresgästens intressen genom hela projektet i samverkansmöten.

  FAS 5

  I juli 2023 öppnade kontoret för hyresgästenspersonal. Projektets sista FAS, driftsättning och aktivering slutfördes efter att samtlig inredning och rumsfunktionalitet säkerställts på arbetsplatser, i mötesrum och gemensamhetsytor. Säkerhetssystem är aktivt och videoövervakning sker i kritiska passager.

  Fidell har varit delaktiga i projektet sen dag ett. Nu har hyresgästen ett fint kontor, som – fungerar på riktigt!

  Fidells roller

  Installationsledning
  Ljusdesign
  Uppdragsansvarig
  Fastighetsnät och Styrning
  Projektledning
  Projekteringsledning
  Byggledning HG-produktion

  Projektfakta

  Plats Stockholm
  Period 2019 till Juli 2023
  Omfattning Budgetansvar +100 mkr
  Belysning, Säkerhet, Nätverk, AV, Datahall/serverrum, Kameraövervakning, Inredning.
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04