Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Stockholm Norvik Hamn

 • VVS
 • Installattionssamordning
 • Nybyggnation av hamnanläggning

  Om projektet

  På Norviksudden utanför Nynäshamn byggs Sveriges nya godshamn för container och rullande gods.

  Fidell är med som byggledare VVS för samtliga fem byggnader. Ett projekt som kommer pågå i tre år. Arbetsuppgifterna omfattar till exempel att vara behjälplig vid system- och produktval, granskning av system- och bygghandlingar, kvalitetskontroller, säkerställa att slutkundens riktlinjer följs samt driftöverlämning. Slutligen, att vara närvarande och svara på löpande frågor från entreprenörerna.

  Projektfakta

  Plats: Utanför Nynäshamn
  Omfattning: VVS fem byggnader
  Varaktighet: 2017-2020
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04