Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Solna stad

 • Besiktning
 • Trådlös datakommunikation
 • Säkerställande av kvalitet

  Om projektet

  Med anledning av moderniseringen av sin infrastruktur för datakommunikation startades det här projektet. Målsättningen var att erbjuda trådlös täckning av hög kapacitet i de lokaler som Solna stad utnyttjar. För att nå detta togs beslut att bygga nya mobila datanätverk.

  Solna stad tog fram underlag för hur lokalerna ska bestyckas för att uppfylla verksamhetens krav avseende täckning och kapacitet. Nätverket dimensionerades för att kunna möta ökade prestandabehov under de kommande tio åren. Staden bedriver verksamhet i cirka 70 olika lokaler för skola, omsorg och administrativ verksamhet.

  Som besiktningsman var de vårt ansvar att säkerställa att fastighetsnätsentreprenader utförda åt Solna stad levererades enligt överenskomna handlingar och med efterfrågad kvalité. Dessutom ingick det att följa upp brister och anmärkningar samt säkerställa kvalitetsnivån. Ytterligare en del var att godkänna entreprenader och fastställa garantitider.

  Projektfakta

  Plats: Stockholm
  Omfattning: Cirka 70 lokaler
  Varaktighet: 2014-2015
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04