Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset Rörpost

 

 

 • 3,5 km rörpostnät
 • 36 stationer
 • 8 växlar

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  2015 beslutades det att rörpostsystemet behövde moderniseras. Totalt är det ett rörnät på cirka tre och en halv kilometer med rörnät med en diameter på 160 mm med en böjradie om 80 cm från en gemensam knutpunkt. Totalt finns det 36 stycken stationer och åtta stycken växlar utspridda i sjukhusets olika byggnader.

  Rörpostsystemet är byggt både för de nya vård och behandlingsbyggnaderna samt de upprustade byggnaderna. Förutom att vara funktionsteknisk utmanande fanns det även en utmaning i att rörpostentreprenaden är en sidentreprenad till tre stycken stora parallellt pågående investeringsprojekt med skilda BAS-U områden. Dessa har olika tidplaner för färdigställande vilket resulterar i temporära lösningar för att varje del alltid är i funktion.

  Fidells roll var att vara beställarens projektledare i projektet i vilket uppdraget innefattar att tillhandahålla information och kommunikation för hyresgästen, följa upp aktivitetslistor, ekonomistyrning, styrning av entreprenörer samt följa arbetet på plats. Även tidsplanering och samordning med omkringliggande projekt ingår i uppdraget. Styrning och rapportering av projektet sker genom progressrapportering, projektmöten och styrgruppsmöten.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: 3,5 km rörpostnät
  Varaktighet: 2015-2020
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04