Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset CT-kamera

 • Anpassning av behandlingsrum
 • Ombyggnation
 • Samordning

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  En anpassning av behandlingsrum för ny strålbehandlingsmaskin behövdes och en ombyggnation av yta för CT-kamera. I samband med ombyggnationer kommer manöverrum, samtalsrum samt sängväntarplats, pentry och läkemedelsförråd att byggas.

  Fidells roll i uppdraget är att vara drivande i framtagande av ny layout för behandlingsrum 2 och för CT-kamera och att vara länken mellan beställare, verksamhet och konsulter.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: Samtliga pågående projekt
  Varaktighet: 2018-2019
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04