Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset Matavfallskvarn

 • Utredning
 • Installationssamordning
 • Projektledning

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  Projektet startades för att skapa förutsättningar för Södersjukhuset att få en effektiv och miljövänlig matavfallshantering med möjlighet att utvinna biogas.

  Matavfall skall samlas in från vårdavdelningar, caféer, kiosker och övriga verksamheter för att bearbetas via en matavfallskvarn. Till detta ska Fidell leverera ett väl fungerande rum för återvinning av matrester med ett bra arbetsflöde. En av många viktiga delar i detta projekt var att stämma av utrustning och arbetsflöden med verksamheten och bygga med överkapacitet för att kunna möta framtida utveckling av behov.

  I vår roll som projektledare ingick uppgifter så som att utreda volym av framtida matavfallshanteringsbehov för att säkerställa kapacitet, ta fram byggteknisk lösning, leda byggprojektet samt följa upp ekonomi.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: 16 kvm matavfallskvarn och kärldiskmaskin
  Varaktighet: 2018
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04