Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset Storkök

 

 

 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Dokumentation

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  Projektets övergripande mål var att etablera ett nytt tillagningskök på Södersjukhuset som uppfyller SLLs vision om att kunna erbjuda goda och näringsriktiga måltider. Uppdraget innefattade flera resurser med projekteringsledare, projektledare, byggledare samt inom uppföljning, dokumentation och överlämning. Viktiga delar i projektet var tidsplanering och budgetuppföljning såväl som att bevaka myndighetsfrågor, ha fortlöpande dialog med kvalitetsansvarig och entreprenadssamordning.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: 1100 kvm
  Varaktighet: 2016-2018
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04