Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Södersjukhuset Entrétorget

 

 

 • Underlätta tillgänglighet
 • Bättre flöde för bussar och taxi
 • Nytt tätskikt

  Om projektet

  På Södersjukhuset har det sedan 2014 pågått en ny- och ombyggnation som ska resultera i bättre lokaler. Det ska bland annat uppföras en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt en ny byggnad för logistik och drift.

  Uppdraget påbörjades för att underlätta tillgängligheten inför ombyggnationen av akutentrén såväl som att förenkla flödet för bussar och taxibilar på torget. Även tätskiktet behövdes förbättras och ingick i uppdraget.

  Fidell hade rollen som produktionsledare vilket innebar att säkerställa framdrift såväl som organisation av byggmöten och ekonomimöten bland annat.

  Projektfakta

  Plats: Södersjukhuset
  Omfattning: Större delar av entrétorget
  Varaktighet: 2018
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04