Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Kv styckjunkarn II

 • Överlämning
 • Kvalitetsamordning

  Om Projektet

  För Kv Styckjunkaren har Fidell varit delaktiga tidigare (2016-2017) och just nu är vi med i två projekt. Det är en hyresgästanpassning på 400 kvm som kommer användas av beställaren själv samt en hyresgästanpassning på 70 kvm åt en befintlig hyresgäst. Projekten körs parallellt och vi använder oss av samma entreprenör i båda projekten.

  Plan 8

  Det är en totalentreprenad och kommer vara färdig mitten av november 2023. I detta projekt är vår resurs projektledare åt Atlasmuren (beställaren). Rollen som projektledare i detta projekt innebär att leda projektet i mål enligt tidsplan. Vår resurs är en mellanhand mellan entreprenören och beställaren. Hen ser till att allting går enligt plan och svara på fråga svar samt ta beslut på lösningar på dessa. I projektet har det varit lite utmaningar, detta beroende på att det saknades brandprojektering. Det löste vi genom att ta in en brandkonsult som ansåg att vi behövde ha en brandsluss. Detta behövde då läggas till i utförandet och planeras in. Detta gjorde att det blev anpassningar för hyresgästen med planlösningen. Detta slutade bra och alla blev nöjda. Det har varit ett bra projekt och samarbetet mellan beställare hyresgäst och oss har varit bra. Projektet har varit roligt och lärorikt speciellt när man är ute i produktionen mycket.

  Plan 5

  Den andra hyresgästanpassningen som från start inte hade någon planerad hyresgäst utan planen för denna yta var att skapa en showroom för potentiella hyresgäster i byggnaden.  Det är 400 kvm och halvvägs in i produktionen valde beställaren att ta kontoret själv. Detta har gjort att det har skett en del förändringar i projektering och produktionen. Detta ledde till en del utmaningar men som alla projekt så löser man de problemen som dyker upp, vi på Fidell ser det som en lärdom och gillar att utmanas och utvecklas.  Denna hyresgästanpassning är en utförande entreprenad.

  I början av projektet hade Fidell en resurs som BIM samordnare/biträdande projekteringsledare samt en resurs som projekteringsledare. I den här tiden av projektet fans det ingen hyresgäst då lokalen var tänkt som showroom. Som BIM samordnare i det här projektet lade man mycket fokus på att se till att det inte sker några krockar i installationen. Utmaningen med samordningen här var att det enbart är 2,7 m i bjälklagshöjd. Det gör att man inte har mycket utrymme till installationerna, därför måste de samordnas till perfektion. I projektet har vi valt att göra synliga installationer för att skapa mer takhöjd. Detta gör vi med genomtänkta och stilrena installationer. Vår resurs började som BIM samordnare och gick sedan över till att bli projektledare när projekteringen var slut. Vår resurs som började som projekteringsledare lämnade över allt ansvar till vår andra resurs på grund av andra åtaganden.

  Projektet gick enligt tidsplan och vi och kunden är båda nöjda och ser fram emot fler samarbeten i framtiden.

  Projektfakta

  Plats Stockholm, Solna
  Period 2023 - 2023
  Omfattning Plan 5: Entreprenadsumma på 4 100 000kr / 400kvm
  Plan 8 1 124 800kr /70 kvm
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04