Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Kv Jakob Mindre 11 Ljusdesign

 • Projektering
 • Produktion

  Bakgrund

  I hyresgästanpassningen för projektet Kv Jakob Mindre 11 har Fidell uppdraget för ljusdesignen. Byggnaden har en lång historia och byggdes 1912-1914. Byggnaden började som huvudkontor för Sveriges privata centralbank. Det blev sedan en galleria och nu är det hyresgästens nya huvudkontor i Stockholm.

  I ljusprojektet har Fidell fått uppdraget från hyresgästen. I de flesta projekten brukar belysningsinstallationen ligga hos hyresvärden men i det här fallet tog hyresgästen över det ansvaret.

  Uppdrag

  Vår resurs som är vår ljusdesigner på Fidell är den personen som har skapat belysningslösningen i hela byggnaden för hyresgästen. Detta har varit ett stort och komplext arbete då det är en äldre och till viss del k-märkt byggnad. Det har medfört ett nytänkande av lösningar samtidigt som man håller den standarden hyresgästen efterfrågar.

  Projektet består av en heltäckande belysningsinstallation för kontor och publika ytor samt mötesrum med videoinspelning. Fastigheten har flertal speciella och tidsspecifika ytor för sociala sammanhang. Ombyggnationen medför även att de två ljusgårdarna utökas med 2 våningsplan och att man anlägger en terrass på plan 7.

  Ljusfilosofi

  Ljuset är en viktig del av inredningen och även funktionen i rummen. För att belysa funktionen i olika rum använder en viss svensk standard som behöver vara i de specifika utrymmena. Det är en viss nivå på Lux på de olika platserna, som på golvet i kommunikationsytor och i trappor så behöver det vara en viss jämnhet och ljus för att de ska vara funktionellt. Det är viktigt att behålla och förstärka känslan i dessa historia byggnader samtidigt som ny installation ska tillgodose ett modernt kontor. ”Less is more”, att arbeta mer med kontraster vilket gör kontoret till en levande miljö och skapar känslan av en blandning mellan hemma och på jobbet.

  Dynamiskt ljus

  För inredningens ljus använder man sig av gestaltande ljus. Det ljuset är där för att skapa en känsla, få rummet att kännas levande och dynamiskt. Detta gör man med att man riktar ljuset på något i rummet. Det kan vara en vägg, en det av inredningen eller något annat. Detta blir ett varierande ljus och det gör att hjärnan vaknar och inte blir uttröttad.

  Utmaningar

  Utmaningar som har uppstått i projektet är att eftersom fastigheten är från början av 1900 talet och har ett stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde vilket är utmanande för en modern installation. Ex. fåtal utlopp att nyttja och liten information om det befintliga, oklart hur mycket kablage som kan behöva bytas. Befintliga äldre armaturer som ska återbrukas och omplaceras. Det är trångt ovan undertak och svårt att komma fram vilket kräver en god samordning i projektering.

  Trots utmaningar så är projektet väldigt lyckat och vår ljusdesigner är väldigt nöjd med resultatet. Det är från den här typen av projekt där man verkligen kan utnyttja sin långa erfarenhet. Det har även varit fantastiskt roligt att vare med hela vägen i projektet, från projektering till produktion.

  Projektfakta

  Plats Stockholm
  Omfattning 7500 kvm
  Antal Amaturer +2000
  Antal meter ledlist +300
  Varaktighet Mars 2022 till Juni 2023
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04