Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Kungliga musikhögskolan

 • Telesystem
 • Musiknät
 • Säkerhetssystem

  Om projektet

  Kungliga Muskihögskolans lokaler behövde anpassas efter dagens behov och krav för att fungera i en modern musikutbildning. Målet var att skapa världens modernaste musikhögskola.  Fidell var delaktiga från projektering till anpassningar av nytt hus. Projektet började med projekteringsledning av el-telesystem samt arbete med beskedsplaner för Akademiska hus installationer. Senare arbetade vi med framtagande av förfrågningsunderlag och utförde därefter upphandlingar enligt LOU.

  Under byggtiden arbetade Jonas Enberg med installationsledning av framförallt telesystem, musiknät och säkerhetssystem. Fidell var kvar hos KMH och hjälpte verksamheten att komma iordning i det nya huset och utförde små hyresgästanpassningar. I slutet av projektet utökades uppdraget, att iordningsställa den gamla “gula villan” som hade blivit flyttad inom fastigheten

  Projektfakta

  Plats: Stockholm
  Omfattning: 22 000 kvm
  Varaktighet: 2013-2016
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04