Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Författning

 • Utredning
 • Stöd och vägledning
 • Inomhusnät för trådlös kommunikation

  Om projektet

  Eftersom de offentliga fastighetsägarna har arbetat hårt med att energieffektivisera sina fastigheter så önskade SKL utreda och beskriva för sina medlemsföretag hur det ska hantera återkommande frågor kring radiotäckning i fastigheter, därför startades detta projekt. Daniel Erikssons ansvar i projektet var att utreda och författa det som sedan blev en bok.

  Offentliga fastighetsägare har arbetat hårt med att energieffektivisera sina fastigheter, och gör det fortfarande. Det har gjort fastigheterna tätare, inte bara ur ett energiperspektiv utan även vad gäller radiovågor. Det gör det svårare att få bra mottagning till mobila enheter, både för medborgare och personal.

  För att vi ska kunna leverera en effektiv vård på sjukhus, anpassa våra skolor till framtidens undervisning och skapa en bra innemiljö i offentliga lokaler utan att tumma på energieffektiviteten måste vi ta ett strategiskt grepp om frågan. I den här skriften kan du som aktör i fastighetsbranschen få stöd och vägledning i arbetet med att skapa ett bra inomhusnät för trådlös kommunikation i dina fastigheter.

  Boken är författad av Daniel Eriksson, Fidell AB. Till sin hjälp har han haft en styrgrupp som medverkat i arbetet genom att bistå med material och lämna värdefulla synpunkter.

  Styrgruppen bestod av:
  Anders Bergander, Akademiska Hus
  Daniel Antonson, Malmö Stad
  Jan-Åke Lindroth, Region Jämtland Härjedalen
  Robert Tjulin, Stockholm Stad
  Thomas Ahlberg, Stockholms läns landsting

  Boken finns att ladda ner här. 

  Projektfakta

  Plats: Stockholm
  Omfattning: 400 timmar
  Varaktighet: 2016
  Projektering

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04