Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Hemsö

 • Digital förvaltning
 • Dokumentation
 • Övertagandeorganisation

  Om projektet

  Hemsö kommer under 2020-21 köpa fastigheten Patienten som uppförts vid Nya Karolinska i Solna. Storleken på lokalerna är på cirka 25 000 m2. En av de stora hyresgästerna som ska flytta dit är S.t Eriks Ögonsjukhus som i nuläget sitter på Kungsholmen i Stockholm.

  Fidell stöttar Hemsö och sätter upp en organisation i samband med att fastigheten mottages och överförs till förvaltning.

  Vi hjälper Hemsö med analys och systeminköp för en modern digital förvaltning. Vi arbetar fram rutiner för felanmälan och garantier, hur dokument och viktiga handlingar ska sparas och underhållas samt skapar rutiner för en överskådlig drift av fastigheten nu och i framtiden.

  Projektfakta

  Plats Stockholm
  Omfattning 25 000 kvm
  Varaktighet 2018-2020
  Förvaltning

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04