Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

DS Smith fabrik

 • Underhållsplanering
 • Teknisk dokumentation

  Om Projektet

  I DS Smith fabrik har Fidell, på uppdrag av CBRE, upprättat en underhållsplan för de byggnads- och installationstekniska delarna i byggnaden, samt mark och grönytor inom fastigheten.

  Fidell är delaktiga och samlar in teknisk dokumentation samt gör en syn av byggnadens skick för installationer såsom sprinklersystem, ventilation, kyla, värmesystem och elektriska installationer, samt fasader, tak, golv, ytskikt osv i fabriken. Utomhus ser vi över grönytor, parkering, utomhusbelysning samt dagvattenbrunnar.

  I uppdraget skapas en underhållsplan och vi lämnar åtgärdsförslag, samt överlämnar en bildrapport och prioritetsordning till kunden.

  En utmanande del av projektet är att det är en maskinpark, tekniska installationer och elektriska komponenter tillhörande fabriksprocessen, som ska utelämnas ur underhållsplanen. Det gör att vi behöver anpassa underhållsplanen efter verksamheten och det kräver en del eftertanke vid uppskattningen av underhållsåtgärdernas kostnader.

  Underhållsplanen sträcker sig mellan 0-25 år, där vi tar hänsyn till skick, teknisk livslängd samt synergier och eventuell samplanering av underhållsåtgärder.

  Vid uppdatering av ventilationsaggregat kan det visa sig vara ett bra tillfälle att byta shuntgrupp, cirkulationspump och styrventiler om dess tekniska livslängd har uppnåtts.

  Detta för att spara på entreprenadkostnader samt att eventuella energibesparingar kan uppnås

  Projektfakta

  Plats Mellansverige
  Period 2023
  Omfattning 30.000 kvm
  Förvaltning

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04