Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Vi skapar goda rutiner från början

Sömlösa övergångar från byggnation till drift

I slutfasen av en byggnation är det mycket intensivt då allt ska knytas ihop. Samtidigt som projektet ska avslutas ska även drift- och förvaltningsorganisationen få all sin dokumentation och starta upp fastigheten. I den kritiska fasen finns det ofta mycket som önskas från båda parter. På Fidell kan vi hjälpa er göra övergången sömlös och problemfri för både projekt- och driftorganisation.

Uppstart drift- och förvaltning

Projektet är i slutfasen där allt ska göras klart. På ena sidan springer alla i projektorganisationen åt varsitt håll för att hinna med inför kommande slutbesiktning och överlämning. På andra sidan står en förväntansfull drift- och förvaltningsorganisation som vill börja jobba med sin nya fastighet. Dessutom står hyresgästen och otåligt knackar på dörren. Med erfarenhet från projektledning och gedigen kunskap och förståelse för drift och förvaltning kan vi hjälpa er att samordna, ta emot och aktivera drift- och förvaltningsorganisationen. Det är många processer och aktiviteter som ska hanteras. Vi har verktygen och drivet för att hjälpa er med detta.

Projektledaren väntar ivrigt på att få klartecken och avprickade besiktningsprotokoll. Byggledaren hanterar kritiska och brådskande byggtekniska åtgärder. Kontrollansvarige samlar in dokument, intyg och avprickade egenkontroller. Installationssamordnaren hjälper entreprenören att samprova installationer och färdigställa de tekniska delarna i projektet. Beställaren och/eller dess drift- och förvaltningsorganisation väntar på att få ta emot all dokumentation och driftsätta deras nya förvaltningsobjekt. Mallar ska upprättas och installationer ska underhållas. Det går undan i slutskedet och samtidigt står hyresgästen och knackar på dörren.

Det här är inte alltför ovanligt scenario när byggprojektet närmar sig sitt slut. Låter det krångligt? Det behöver det inte vara. Vi hjälper er att strukturera och kvalitetssäkra alla kritiska moment.

Fredrik Nodemar, Fidell

Aktivering fastighet

Rätt från början finns inte, det handlar om kontinuerlig samordning mellan individer. Vi pratar tidplanering! En tidplan kan liknas vid en berättelse som beskriver när saker och ting händer och hur aktiviteter är beroende till varandra. Att ha en plan är bra men att arbeta med planering är ett måste! Tidplanering handlar om kontinuerlig samordning av individer i olika mötesforum, mer specifikt handlar det om att samordna kompetens för att lösa problem. Det kan exempelvis göras i lokala teknikforum mellan installationssamordnare och leverantörer och i globala statusforum mellan projektledare och primära intressenter. Till lokala forum trattar man specifika frågor och problem som kan lösas med den kompetensen som individerna tillsammans innehar. Vi har metoderna och drivet för att hjälpa er med detta.

Är projekt en lämplig organisationsform för att driva utvecklingsarbete eller kan arbetet fördelas inom den befintliga driftorganisationen? När utvecklingsarbetet exempelvis handlar om att transformera en byggnad till ett sjukhus, så kallat aktivering av sjukhus, tror vi det görs bäst i projektform. Det finns olika strategier för att leda utvecklingsprojekt, skapandet av lokala och globala problemlösningsforum, där ett globalt forum säkerställer dialogen mellan organisationer och minskar därmed mellanrummet, så att inget “faller mellan stolarna”.

Evan Alsaleem, Fidell