Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Allt du behöver veta

- om 5G

På den här sidan kan du hitta tips på vad du ska tänka på i samband med utrullningen av 5G. Nedan hittar du checklistor på vad du ska tänka på om du har dålig inomhustäckning eller om du ska bygga nytt. Vill du lära dig mer om inomhusnät för trådlös kommunikation kan du klicka dig vidare till 5G-boken för att hitta vad du kan ladda ner den kostnadsfria boken vår VD Daniel Eriksson har tagit fram.

Vad är 5G?

2G Andra generationens mobiltelefonisystem, t.ex. GSM. Utvecklades på 1990-talet och var det första digitala nätet.

3G Tredje generationens mobiltelefonisystem, t.ex. UMTS. 3G-nätet kom till Sverige 2003.

4G Fjärde generationens mobiltelefonisystem, t.ex. LTE. December 2009 kom 4G-nätet till Sverige.

5G Femte generationens mobiltelefonisystem. Första 5G-nätet släpptes 2018 och började användas 2019.

 

Utvecklingen av 5G kommer tack vare utvecklingen av internet of things, IoT. 5G har lägre fördröjning på skickad information vilket betyder att hanteringen går fortare. Den ökade frekvensen och hastigheten ökar driftsäkerheten för sådant som innefattas av IoT, både för att flera personer kan vara anslutna samtidigt till hög hastighet men även svarstiden påverkar vad som är möjligt att göra. Reaktionshastigheten på exempelvis en självkörande bil kan vara avgörande om man pratar om en halv till en sekund i skillnad. Det ökade behovet av prestanda betyder ökat behov av säker och tätare  antenntäckning.

 

Förklaringar:

GSM – Global System for Mobile communication. GSM är ett 2G-mobiltelefonisystem utvecklat för kretskopplad trafik, framför allt telefoni.

LTE – Long Term Evolution. LTE är den teknik som används i radionätet för Evolved Packet System (EPS). LTE svarar nästan mot 4G och kallas ofta för 3.9 G. LTE hanterar endast paketdata. När LTE uppgraderas till LTE Advanced uppfylls kraven för ett 4G-nät.

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System. UMTS är ett 3G-system,utvecklat för att hantera både kretskopplad trafik och paketdatatrafik.

Checklista vid dålig inomhustäckning i fastigheten

 • Utred brukarnas behov.
 • Sök efter incitament för operatörer, fastighetsägare och brukare att investera.
 • Etablera kontakt med nätägare/operatörer i närområdet och informera dig angående utbyggnadsplaner.
 • Anta en strategi för den aktuella fastigheten gällande trådlösa nät och radiotäckning.
 • Besluta hur radioförbättrande installationer i fastigheten ska hanteras. Ska hyresgästen (brukaren) ansvara för anläggningen eller ska det vara ett fastighetssystem?

Checklista vid om- och nybyggnadsprojekt

 •  Se till att frågan angående trådlösa inomhusnät och radiotäckning finns med tidigt i varje projekt.
 • Identifiera och kontakta operatörer och tjänsteleverantörer.
 • Etablera kontakt med nätägare/operatörer i närområdet och informera dig angående utbyggnadsplaner.
 • Ta reda på om det finns en strategi eller ett styrdokument för inomhusnät och mobiltäckning för den aktuella fastigheten. Om inte, anta en strategi.
 • Se till att strategin för fastighetens trådlösa nät blir tillgänglig för alla inblandade parter.
 • Besluta om inomhustäckningen ska tillgodoses via publika nät och täckning ”utifrån och in”, eller om fastigheten främst ska betjänas av inomhusantenner?
 • Ta reda på vilken hänsyn du behöver ta till materialval, med tanke på avskärmningseffekter.
 • Tänk på att trådlösa nät är ”osynliga” och att en sändare kan täcka områden både ovanför och under aktuellt våningsplan.